2018 Dialoog Publiek

Dailoog PUBLIEK faciliteert het dialoog tussen de hedendaagse kunsten en haar publiek. Dit doet PUBLIEK middels debatten, lezingen, etentjes en meer.

Deze keer waren Ferdie Lancee en Elkie Deadman uitgenodigd om over hun project ‘Shakeperience’ te vertellen. En met name de totstandkoming ervan.